Üçüncü bir şəxsdən QC yoxlamasını qəbul edirsiniz?

2021-04-29

Bəli, üçüncü tərəfdən QC yoxlamasını qəbul edə bilərik.